Tại sao nhiều người làm trái ngành?

  1. Hướng nghiệp

Cho em hỏi tại sao lại có nhiều người học ngành này nhưng khi xin việc làm lại chọn ngành khác vậy?

Từ khóa: 

thấu ngành hiểu nghề

,

hướng nghiệp

Đôi khi hoàn cảnh dẫn dắt mình đến 1 công việc và ngành nghề khác. Mình cũng là một trong những đối tượng học 1 ngành và khi ra trường làm 1 ngành khác. Trường hợp của mình như sau: Mình học chuyên ngành kế toán, nhưng khi ra trường, do địa phương mình có ít doanh nghiệp, công ty nên mình đã không xin được việc kế toán. Sau đó, mình có người bạn quen giới thiệu xin việc vào làm ở bộ phận Hành chính, nhân sự. Được đi làm thích quá nên mình đã không ngần ngại và đồng ý nhận việc luôn. Và thời gian cứ trôi qua, mình vẫn cứ làm việc theo công việc đó. Đến bây giờ, mình đã có chút kinh nghiệm ở vị trí này nên nếu có đi xin việc mình sẽ tự tin hơn và tiếp tục làm công việc này... Đó là lý do, học 1 ngành và làm 1 ngành đó bạn.

Trả lời

Đôi khi hoàn cảnh dẫn dắt mình đến 1 công việc và ngành nghề khác. Mình cũng là một trong những đối tượng học 1 ngành và khi ra trường làm 1 ngành khác. Trường hợp của mình như sau: Mình học chuyên ngành kế toán, nhưng khi ra trường, do địa phương mình có ít doanh nghiệp, công ty nên mình đã không xin được việc kế toán. Sau đó, mình có người bạn quen giới thiệu xin việc vào làm ở bộ phận Hành chính, nhân sự. Được đi làm thích quá nên mình đã không ngần ngại và đồng ý nhận việc luôn. Và thời gian cứ trôi qua, mình vẫn cứ làm việc theo công việc đó. Đến bây giờ, mình đã có chút kinh nghiệm ở vị trí này nên nếu có đi xin việc mình sẽ tự tin hơn và tiếp tục làm công việc này... Đó là lý do, học 1 ngành và làm 1 ngành đó bạn.

ChẮc vì tiền là chủ yếu

Vì đôi lúc bụng phải no mới có thể theo đuổi đam mê. Hoặc cũng có thể đến lúc ra trường họ mới thực sự thấy đc khả năng, đam mê của mình chứ ko như cách đó 4-5 năm chỉ là sự yêu thích ban đầu hoặc sự hướng dẫn của ng khác.