Học chuyên ngành bộ môn Quang lượng tử, sinh viên sư phạm sẽ phải học những môn học nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• + Vật lý laser • + Quang học hiện đại • + Quang phổ phân tử hai nguyên tử • + Cấu trúc nguyên tử và quang phổ thực nghiệm • + Thực tập quang lượng tử.
Trả lời
• + Vật lý laser • + Quang học hiện đại • + Quang phổ phân tử hai nguyên tử • + Cấu trúc nguyên tử và quang phổ thực nghiệm • + Thực tập quang lượng tử.