nếu gà có trước thì con gà từ đâu ra

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Thiên nhiên
Trả lời
Thiên nhiên