Ứng dụngcủa hcl ở các dạng khác nhau ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Axitclohydric đậm đặc nhất có nồng độ tối đa là 40%. Ở dạng đậm đặc axit nàycó thể tạo thành các sương mù axit, chúng đều có khả năng ăn mòn các mô con người, gây tổn thương cơ quan hô hấp, mắt, da và ruột. Ở dạng loãng, axitclohydric cũng được sử dụng làm chất vệ sinh, lau chùi nhà cửa, sản xuất gelatin và các phụ gia thực phẩm, tẩy gỉ, và xửl ý da.Axitclohydric dạng hỗn hợp đẳng phí (gần 20,2%) có thể được dùng như một tiêu chuẩn cơ bản trong phân tích định lượng.
Trả lời
Axitclohydric đậm đặc nhất có nồng độ tối đa là 40%. Ở dạng đậm đặc axit nàycó thể tạo thành các sương mù axit, chúng đều có khả năng ăn mòn các mô con người, gây tổn thương cơ quan hô hấp, mắt, da và ruột. Ở dạng loãng, axitclohydric cũng được sử dụng làm chất vệ sinh, lau chùi nhà cửa, sản xuất gelatin và các phụ gia thực phẩm, tẩy gỉ, và xửl ý da.Axitclohydric dạng hỗn hợp đẳng phí (gần 20,2%) có thể được dùng như một tiêu chuẩn cơ bản trong phân tích định lượng.