Học chuyên ngành Hàn Quốc học có được đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Để có thể nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực như lịch sử, xã hội, địa lý của một quốc gia thì việt ưu tiên và cũng là quan trọng trước nhất đó chính là việc học ngoại ngữ, hiểu ngoại ngữ và có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ của quốc gia đó. Ngôn ngữ là công cụ, phương tiện, điều kiện cần thiết. Chính vì vậy, không chỉ có chuyên ngành Hàn Quốc học mà tất cả những chuyên ngành khác trong khoa Đông phương học đều được trang bị kiến thức ngoại ngữ một cách đầy đủ, bài bản và chính xác từ các thầy cô có kĩ năng, kiến thức chuyên môn trước khi bước vào việc nghiên cứu lịch sử, địa lý, xã hội của quốc gia đó.
Trả lời
Để có thể nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực như lịch sử, xã hội, địa lý của một quốc gia thì việt ưu tiên và cũng là quan trọng trước nhất đó chính là việc học ngoại ngữ, hiểu ngoại ngữ và có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ của quốc gia đó. Ngôn ngữ là công cụ, phương tiện, điều kiện cần thiết. Chính vì vậy, không chỉ có chuyên ngành Hàn Quốc học mà tất cả những chuyên ngành khác trong khoa Đông phương học đều được trang bị kiến thức ngoại ngữ một cách đầy đủ, bài bản và chính xác từ các thầy cô có kĩ năng, kiến thức chuyên môn trước khi bước vào việc nghiên cứu lịch sử, địa lý, xã hội của quốc gia đó.