Học Hán Nôm có tác dụng gì đối với việc học tiếng Hán hiện đại?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học Hán Nôm là dùng chữ phồn thể nên đối với việc nhớ nghĩa của chữ thông qua mặt chữ vô cùng dễ dàng. Từ đó có thể vận dụng vào để nhớ chữ giản thể. Vừa dùng được chữ giản thể vừa dùng được chữ giản thể, ngoài có lợi cho việc giao tiếp ngôn ngữ thông thường, còn có lợi trong việc giao tiếp qua văn bản. Ví dụ : Khi giao tiếp với người Đài Loan qua văn bản, tuy vẫn có thể sử dụng chữ giản thể nhưng nếu ta dùng được chữ phồn thể thì không những tăng sự tôn trọng của người ta với mình mà còn khẳng định được năng lực của chính mình.
Trả lời
Học Hán Nôm là dùng chữ phồn thể nên đối với việc nhớ nghĩa của chữ thông qua mặt chữ vô cùng dễ dàng. Từ đó có thể vận dụng vào để nhớ chữ giản thể. Vừa dùng được chữ giản thể vừa dùng được chữ giản thể, ngoài có lợi cho việc giao tiếp ngôn ngữ thông thường, còn có lợi trong việc giao tiếp qua văn bản. Ví dụ : Khi giao tiếp với người Đài Loan qua văn bản, tuy vẫn có thể sử dụng chữ giản thể nhưng nếu ta dùng được chữ phồn thể thì không những tăng sự tôn trọng của người ta với mình mà còn khẳng định được năng lực của chính mình.