Người Hàn Quốc quan niệm về nhóm máu như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Người Hàn cực tin vào nhóm máu. Đối với người dân Hàn Quốc có một tín ngưỡng mà hầu hết ai cũng tin tưởng tuyệt đối, đó là nhóm máu. Trong khi người Việt, người Trung Quốc có sở thích soi từ đầu xuống chân để phán đoán về tính cách một người, hay người phương Tây chuộng bói cung Hoàng đạo thì ở Hàn, mọi chuyện được giải quyết bằng tờ giấy xét nghiệm nhóm máu. Họ tin rằng nhóm máu chảy trong cơ thể con người sẽ nói lên tính cách và xu hướng hành động của con người ấy. Và tin buồn cho các bạn nhóm máu B, đặc biệt là các bạn nam, người Hàn không ưa nhóm máu B tí nào đâu. Họ có hẳn bộ phim “Bạn trai tôi có nhóm máu B” chỉ để cho cả thế giới biết những kẻ nhóm máu này có tính cách khó chịu ra sao.
Trả lời
Người Hàn cực tin vào nhóm máu. Đối với người dân Hàn Quốc có một tín ngưỡng mà hầu hết ai cũng tin tưởng tuyệt đối, đó là nhóm máu. Trong khi người Việt, người Trung Quốc có sở thích soi từ đầu xuống chân để phán đoán về tính cách một người, hay người phương Tây chuộng bói cung Hoàng đạo thì ở Hàn, mọi chuyện được giải quyết bằng tờ giấy xét nghiệm nhóm máu. Họ tin rằng nhóm máu chảy trong cơ thể con người sẽ nói lên tính cách và xu hướng hành động của con người ấy. Và tin buồn cho các bạn nhóm máu B, đặc biệt là các bạn nam, người Hàn không ưa nhóm máu B tí nào đâu. Họ có hẳn bộ phim “Bạn trai tôi có nhóm máu B” chỉ để cho cả thế giới biết những kẻ nhóm máu này có tính cách khó chịu ra sao.