Học Hán Nôm thì học ngoại ngữ gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh viên Hán Nôm ngoại ngữ bắt buộc là tiếng Trung Quốc hiện đại. Khi vào ngành, bạn sẽ được học tiếng Trung Quốc từ đầu. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được trang bị kĩ năng ngoại ngữ tiếng Trung Quốc ở mức độ giao tiếp thông dụng và đọc được tài liệu chuyên môn cơ bản. Nhưng nếu bạn thích tiếng khác như Hàn, Anh,Thái… thì bạn vẫn có thể đăng kí học tiếng khác. Nhưng bắt buộc phải học tiếng Trung.
Trả lời
Sinh viên Hán Nôm ngoại ngữ bắt buộc là tiếng Trung Quốc hiện đại. Khi vào ngành, bạn sẽ được học tiếng Trung Quốc từ đầu. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được trang bị kĩ năng ngoại ngữ tiếng Trung Quốc ở mức độ giao tiếp thông dụng và đọc được tài liệu chuyên môn cơ bản. Nhưng nếu bạn thích tiếng khác như Hàn, Anh,Thái… thì bạn vẫn có thể đăng kí học tiếng khác. Nhưng bắt buộc phải học tiếng Trung.