Học, làm việc quá nhiều liệu có tốt hay chỉ đẩy con người đến bờ vực trầm cảm vì áp lực?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

trầm cảm vì áp lực

,

trầm cảm

,

học nhiều có tốt

,

làm việc nhiều có tốt

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Nói về bản thân trước, mình thích áp lực. Mình muốn được lao vào guồng quay của công việc và học tập. Mình thích bận rộn, thích mỗi ngày được gặp ngỡ nhiều người, được lao ra ngoài lấy tin, phỏng vấn, được lên kế hoạch, thích được đứng trên sân khấu dẫn những chương trình bản thân yêu thích... Vậy nên với mình, học, làm việc càng nhiều càng tạo hứng thú chứ không có chút áp lực dẫn đến phải trầm cảm.

Tất nhiên, cái gì quá cũng không tốt. Việc học, làm của mình chỉ dừng lại ở mức độ cơ thể có thể chịu đựng được, nếu vượt quá giới hạn mình sẽ dừng lại và có phương án để cân bằng. 

Vậy nên, học hay làm việc nhiều hoặc ít thì điều quan trọng nhất là bạn phải biết cân bằng để không ảnh hưởng đến bản thân. Bạn cân bằng tốt thì nó tốt, bạn không cân bằng tốt thì nó khiến bạn áp lực và mệt mỏi😊

Trả lời

Nói về bản thân trước, mình thích áp lực. Mình muốn được lao vào guồng quay của công việc và học tập. Mình thích bận rộn, thích mỗi ngày được gặp ngỡ nhiều người, được lao ra ngoài lấy tin, phỏng vấn, được lên kế hoạch, thích được đứng trên sân khấu dẫn những chương trình bản thân yêu thích... Vậy nên với mình, học, làm việc càng nhiều càng tạo hứng thú chứ không có chút áp lực dẫn đến phải trầm cảm.

Tất nhiên, cái gì quá cũng không tốt. Việc học, làm của mình chỉ dừng lại ở mức độ cơ thể có thể chịu đựng được, nếu vượt quá giới hạn mình sẽ dừng lại và có phương án để cân bằng. 

Vậy nên, học hay làm việc nhiều hoặc ít thì điều quan trọng nhất là bạn phải biết cân bằng để không ảnh hưởng đến bản thân. Bạn cân bằng tốt thì nó tốt, bạn không cân bằng tốt thì nó khiến bạn áp lực và mệt mỏi😊