Học marketing nên học cao đẳng hay đại học?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Dĩ nhiên nên học Đại học hơn rồi.

Trả lời

Dĩ nhiên nên học Đại học hơn rồi.

còn tùy thuộc vào mục đích và điều kiện tài chính của em. Em muốn học để có tấm bằng, sẽ giúp mở rộng cơ hội việc làm sau này? Hay chỉ đơn giản là học để bằng bạn bằng bè? Em muốn học hệ chính quy 4-5 năm hay học cao đẳng với thời gian ngắn hơn (thường là 3 năm). Xác định vào đại học sẽ tốn kém hơn cao đẳng (đôi khi gấp 3-4 lần), vậy tài chính nhà em có chu cấp được hay không?