Học tiếng Nhật chuyên ngành kinh tế thì sau này ra có thể làm việc ở những đâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Công ty kinh doanh, marketing, ngân hàng, chứng khoán Việt - Nhật
Trả lời
Công ty kinh doanh, marketing, ngân hàng, chứng khoán Việt - Nhật