Hôm bữa đi chơi ở trg, mấy thằng phòng mình ai cũng chỉ mặc sịp ngủ, mình cũng muốn cơi mà ko dám vs ở nhà ngủ mình cũng thích mặc mỗi sịp ngủ nhưng ko dám, tư vấn ạ?

  1. Tình dục

  2. Phong cách sống

Từ khóa: 

tình dục

,

phong cách sống

Chill nhất là bạn diễn như thế ở hà nội giữa thời tiết này, bỏ hết chăn, đêm, máy suoir, mở tung cửa ra cho nó tự do 

Trả lời

Chill nhất là bạn diễn như thế ở hà nội giữa thời tiết này, bỏ hết chăn, đêm, máy suoir, mở tung cửa ra cho nó tự do 

Cứ cởi thoải mái nhé.... hãy tiếp tục phát huy

Mà tốt nhất là nude khi ngủ sẽ tốt hơn nữa ák