Trả lời

Cái này bình thường mà.....

Thì chả sao cả, ông k thích thì chia tay, đồng thời chuyển contac của bạn gái cho t