1. Lập trình

[INFOGRAPHIC] MỨC LƯƠNG CỦA CÁC CÔNG VIỆC KHI BẠN HỌC IT

Hiện nay ngành CNTT đang là một ngành hot, vậy nếu học CNTT bạn có thể ứng tuyển những chức vụ nào trong công ty? Cùng tham khảo infographic sau đây nha!


Từ khóa: công nghệ thông tin, it, nghề nghiệp, lập trình

Bạn có vẻ hợp với Digital Marketing đó!

Trả lời

Bạn có vẻ hợp với Digital Marketing đó!