[Infographic] Thủ đô nào của Việt Nam để lại nhiều dấu ấn nhất trong lịch sử?

Trong số các Thủ đô của nước Việt từ thời Hùng Vương đến nay, mọi người nghĩ đâu là thủ đô để lại nhiều dấu ấn nhất trong lịch sử?

Dấu ấn này có thể bao gồm:

  • Những công trình giá trị được gây dựng trong thời kỳ đó?
  • Những sự kiện lịch sử đáng nhớ đã diễn ra tại thủ đô, để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất?
  • Hoặc chỉ đơn giản là bạn có tình cảm đặc biệt với vùng đất đó vì đó là quê hương của bạn?
909292027110298016-1599192060


Infographic được thực hiện dựa trên những kiến thức tổng hợp hữu ích tại bài Bạn có biết hết Thủ đô Việt Nam trong lịch sử? của anh Bảo HG Trần.

Từ khóa: thủ đô việt nam, theo dòng sử việt, lịch sử việt nam, Lịch sử

Infographic của bạn rất chi tiết nhưng mình không biết đó thủ đô của Việt Nam hay là "căn cứ chính" của 1 đội quân thôi.

Theo cá nhân mình, với tựa đề là "Thủ đô Việt Nam" mà bạn đưa cả thời kỳ bị bắc thuộc (Quảng tín - Quảng Châu - TQ), Việt Nam cộng hòa và 1 số địa điểm (Lộc Ninh, Cam Lộ,...) không hợp lý cho lắm.

Trả lời

Infographic của bạn rất chi tiết nhưng mình không biết đó thủ đô của Việt Nam hay là "căn cứ chính" của 1 đội quân thôi.

Theo cá nhân mình, với tựa đề là "Thủ đô Việt Nam" mà bạn đưa cả thời kỳ bị bắc thuộc (Quảng tín - Quảng Châu - TQ), Việt Nam cộng hòa và 1 số địa điểm (Lộc Ninh, Cam Lộ,...) không hợp lý cho lắm.

thế quái nào lại có thủ đô tây ninh, lộc ninh, cam lộ. 1 lũ cướp tự xưng vương bên trong 1 quốc gia à