Kể tên bốn đảo có diện tích lớn nhất Nhật Bản

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Honshu (227,972 km2) 2. Hokaido (77,984 km2) 3. Kyushu (36,750 km2) 4. Shikoku (18,300 km2)
Trả lời
1. Honshu (227,972 km2) 2. Hokaido (77,984 km2) 3. Kyushu (36,750 km2) 4. Shikoku (18,300 km2)