Kết hôn ở tuổi 20 liệu có quá sớm?

  1. Phong cách sống

Tại sao rất nhiều bạn trẻ ở quê lựa chọn kết hôn sớm khi mới 20 tuổi trong khi các bạn thậm chí còn chưa kiếm ra tiền?
Từ khóa: 

phong cách sống