Khái quát quá trình phát triển của các sự vật hiện tượng thông qua phân tích quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật Liên hệ với hoạt động thực tiễn của bản thân?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

Ngủ dậy ăn uống đi làm nghỉ ngơi xong lại đi ngủ.hi
Trả lời
Ngủ dậy ăn uống đi làm nghỉ ngơi xong lại đi ngủ.hi