Khái quát về Trái đất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trái Đất là hành tinh thứ 3 tính từ Mặt trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh loại Trái Đất xét về R, m và mật độ vật chất. Trái Đất còn được biết đến với những cái tên “Địa Cầu”; “Hành tinh xanh” … là ngôi nhà chung của hàng triệu loài sinh vật và cho đến nay đây là nơi duy nhất trong vũ trụ được biết đến là có sự sống. Trái Đất có 1 vệ tinh tự nhiên là Mặt Trăng. Trái Đất có dạng hình cầu hơi dẹt ở hai cực (Elip tròn xoay ). Với ¾ bề mặt là biển và đại dương, hơn ¼ là lục địa. Bán kính xích đạo là Re= 378.16km ; bán kính địa cực Rp = 6356.78km ; độ dẹt a = 1/298.25 Trái Đất có 6 châu lục : Á, Âu, Phi, Mỹ, Đại Dương và Nam Cực. Bao quanh là 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.
Trả lời
Trái Đất là hành tinh thứ 3 tính từ Mặt trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh loại Trái Đất xét về R, m và mật độ vật chất. Trái Đất còn được biết đến với những cái tên “Địa Cầu”; “Hành tinh xanh” … là ngôi nhà chung của hàng triệu loài sinh vật và cho đến nay đây là nơi duy nhất trong vũ trụ được biết đến là có sự sống. Trái Đất có 1 vệ tinh tự nhiên là Mặt Trăng. Trái Đất có dạng hình cầu hơi dẹt ở hai cực (Elip tròn xoay ). Với ¾ bề mặt là biển và đại dương, hơn ¼ là lục địa. Bán kính xích đạo là Re= 378.16km ; bán kính địa cực Rp = 6356.78km ; độ dẹt a = 1/298.25 Trái Đất có 6 châu lục : Á, Âu, Phi, Mỹ, Đại Dương và Nam Cực. Bao quanh là 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.