Kháng sinh là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cảm ơn c..
Trả lời
Cảm ơn c..
Kháng sinh là các thuốc giết vi khuẩn (vi sinh mầm bệnh gây nhiễm trùng).