Nêu nguồn gốc của đá magma?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đá magma là những loại đá được thành tạo do sự đông nguội của những dung thể magma nóng chảy được đưa lên từ những phần sâu của vỏ Trái Đất. Đá magma có thể có nguồn gốc từ manti của Trái Đất hoặc từ các loại đá đã tồn tại trước bị nóng chảy do sự thay đổi của nhiệt độ và áp suất cực cao
Trả lời
Đá magma là những loại đá được thành tạo do sự đông nguội của những dung thể magma nóng chảy được đưa lên từ những phần sâu của vỏ Trái Đất. Đá magma có thể có nguồn gốc từ manti của Trái Đất hoặc từ các loại đá đã tồn tại trước bị nóng chảy do sự thay đổi của nhiệt độ và áp suất cực cao