Các Startup trẻ cần chuẩn bị gì trước khi quyết định khởi nghiệp Fintech?

  1. Hướng nghiệp

Fintech là sự kết hợp của Finance và Technology, người lập trình viên cũng phải biết về Tài chính, ng làm tài chính cũng cần hiểu về công nghệ. Mình thấy khá thú vị. Theo mn, Các Startup trẻ cần chuẩn bị gì trước khi quyết định khởi nghiệp Fintech?

Từ khóa: 

fintech

,

hướng nghiệp