Khi đang là sinh viên thì cần ưu tiên trau dồi những kĩ năng gì để sau này ra trường và đi làm không còn bỡ ngỡ?

Từ khóa: Kỹ năng mềm
Các kỹ năng cơ bản mình nghĩ : 
  • Giao tiếp 
  • Trình bày vấn đề 
  • Tự học 
  • Làm việc nhóm 
Ngoài ra rèn luyện được tư duy hệ thống; tư duy giải quyết vấn đề cungz rất quan trọng nhé. Nó giúp bạn rất nhiều trong việc hệ thống hoá công việc, nhận diện vấn đề và hướng giải quyết vde, hướng kết quả.

Trả lời

Các kỹ năng cơ bản mình nghĩ : 
  • Giao tiếp 
  • Trình bày vấn đề 
  • Tự học 
  • Làm việc nhóm 
Ngoài ra rèn luyện được tư duy hệ thống; tư duy giải quyết vấn đề cungz rất quan trọng nhé. Nó giúp bạn rất nhiều trong việc hệ thống hoá công việc, nhận diện vấn đề và hướng giải quyết vde, hướng kết quả.