Khi gặp áp lực trong công việc hoặc trong cuộc sống, bạn thường làm như thế nào để trút bỏ nó?

Từ khóa: áp lực, công việc, cuộc sống, Phong cách sống, Tâm sự cuộc sống

Áp lực là điều gì đó không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Xuyên suốt chiều dài của chặng đường đời này, ai lại có thể khẳng định bản thân chưa bao giờ chịu áp lực? Tất nhiên mức độ áp lực mà mỗi cá nhân phải gặp là hoàn toàn không giống nhau. Tuy nhiên, khi đứng trước áp lực chúng ta luôn có cách để điều tiết nó. Tất nhiên không là 100% nhưng ở khía cạnh nào đó chúng ta vẫn có thể làm mọi chuyện phát triển theo hướng tích cực hơn. Đối với mình, mỗi khi gặp áp lực, mình thường đặt bản thân mình vào một điều kiện thoải mái hơn, nói dễ hiểu thì mình chọn đi chơi thể thao để tạm quên đi áp lực đó. Thật sự khi có áp lực, điều cần thiết nhất phải là thoát ra khỏi nó bằng cách phân tán sự chú ý của mình đến điều tạo ra áp lực. Nếu như cứ chăm chú và đay nghiến bản thân vào điều làm chúng ta áp lực, thì áp lực chúng ta nhận được càng cao. Bởi vậy khuyên bạn nên dành thời gian cho những vc khác, đơn giản như nghe nhạc, xem phim một chút hoặc ko thì chơi thể thao cũng đc

Trả lời

Áp lực là điều gì đó không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Xuyên suốt chiều dài của chặng đường đời này, ai lại có thể khẳng định bản thân chưa bao giờ chịu áp lực? Tất nhiên mức độ áp lực mà mỗi cá nhân phải gặp là hoàn toàn không giống nhau. Tuy nhiên, khi đứng trước áp lực chúng ta luôn có cách để điều tiết nó. Tất nhiên không là 100% nhưng ở khía cạnh nào đó chúng ta vẫn có thể làm mọi chuyện phát triển theo hướng tích cực hơn. Đối với mình, mỗi khi gặp áp lực, mình thường đặt bản thân mình vào một điều kiện thoải mái hơn, nói dễ hiểu thì mình chọn đi chơi thể thao để tạm quên đi áp lực đó. Thật sự khi có áp lực, điều cần thiết nhất phải là thoát ra khỏi nó bằng cách phân tán sự chú ý của mình đến điều tạo ra áp lực. Nếu như cứ chăm chú và đay nghiến bản thân vào điều làm chúng ta áp lực, thì áp lực chúng ta nhận được càng cao. Bởi vậy khuyên bạn nên dành thời gian cho những vc khác, đơn giản như nghe nhạc, xem phim một chút hoặc ko thì chơi thể thao cũng đc