Khi khám một người bị gãy xương, cần tuân theo nguyên tắc nào sau đây

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khám toàn thân, khám gãy xương, vùng chi bị gãy
Trả lời
Khám toàn thân, khám gãy xương, vùng chi bị gãy