Nếu học sinh bắt lỗi sai của mình?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phải thật bình tĩnh, không ngại nhận lỗi, đồng thời khen ngợi học sinh đã tìm ra thiếu sót của mình. Rút kinh nghiệm trau dồi kiến thức chăm chỉ hơn nữa.
Trả lời
Phải thật bình tĩnh, không ngại nhận lỗi, đồng thời khen ngợi học sinh đã tìm ra thiếu sót của mình. Rút kinh nghiệm trau dồi kiến thức chăm chỉ hơn nữa.