[Khoa học công nghệ] Phân tích vùng thông tin là gì và nó được áp dụng như thế nào trong khoa học công nghệ ngày nay?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Khoa học

Cho em hỏi trong khoa học công nghệ thì phân tích vùng thông tin là gì và nó thường được áp dụng như nào ạ.

Từ khóa: 

phân tích

,

dữ liệu

,

công nghệ

,

công nghệ thông tin

,

khoa học

Phân tích thông tin là khả năng để hình dung, làm rõ khái niệm hóa cả các vấn đề phức tạp và đơn giản bằng cách đưa ra các quyết định hợp lý cho các thông tin sẵn có.
---> Áp dụng: quá trình tìm việc làm, nhà tuyển dụng rất trọng dụng những ứng viên có khả năng phân tích, tư duy nhanh nhạy.
Trả lời
Phân tích thông tin là khả năng để hình dung, làm rõ khái niệm hóa cả các vấn đề phức tạp và đơn giản bằng cách đưa ra các quyết định hợp lý cho các thông tin sẵn có.
---> Áp dụng: quá trình tìm việc làm, nhà tuyển dụng rất trọng dụng những ứng viên có khả năng phân tích, tư duy nhanh nhạy.