1. Công nghệ thông tin

Khoa học vừa chụp được ảnh siêu hố đen, liệu có phải mình đang ở ngoài hố đen nhìn vào hay chúng ta đang trong hố đen nhìn ra ?

Từ khóa: khoa_hoc_vu_tru, Công nghệ thông tin

Theo các mô hình hiện nay thì chúng ta đang đứng ngoài nhìn vào. Còn bên trong có vũ trụ nào ko thì chỉ là một giả thuyết chưa có cơ sở ko hơn ko kém.

Trả lời

Theo các mô hình hiện nay thì chúng ta đang đứng ngoài nhìn vào. Còn bên trong có vũ trụ nào ko thì chỉ là một giả thuyết chưa có cơ sở ko hơn ko kém.