Khởi nghiệp và start-up có giống nhau không?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Khởi nghiệp

Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

start up

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

khởi nghiệp

mình nghĩ khởi nghiệp là ở góc độ cá nhân khởi đầu việc kinh doanh hay kiến tạo giá trị, di sản của mình. Còn start up thì thể hiện 1 doanh nghiệp hay mô hình kinh doanh nhiều thành viên tham gia trong core team, đang trong quá trình growth up lên 1 level cao hơn

https://cdn.noron.vn/2022/02/25/9179251371395505-1645802137.png
Trả lời

mình nghĩ khởi nghiệp là ở góc độ cá nhân khởi đầu việc kinh doanh hay kiến tạo giá trị, di sản của mình. Còn start up thì thể hiện 1 doanh nghiệp hay mô hình kinh doanh nhiều thành viên tham gia trong core team, đang trong quá trình growth up lên 1 level cao hơn

https://cdn.noron.vn/2022/02/25/9179251371395505-1645802137.png

Mình đã tìm thấy trên facebook một cách hiểu khá hay về 2 khái niệm này:

“Khởi nghiệp” (động từ), tức là bạn đã ấp ủ một dự định kinh doanh riêng, thường thì bạn sẽ thành lập một doanh nghiệp mà tại đó bạn là người quản lý, là người sáng lập hoặc đồng sáng lập.

“Startup” là một danh từ để chỉ doanh nghiệp đang ở giai đoạn đầu của việc phát triển kinh doanh. Những dự án kinh doanh này thường được khởi đầu bởi 1 hay 1 nhóm người sáng lập, những người tập trung vào việc tận dụng nhu cầu thị trường bằng việc phát triển một số sản phẩm, dịch vụ hoặc một công nghệ nào đấy khả thi.