SME và Start-up khác nhau điểm nào?

 1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Khi phong trào Start-up nổi lên như cồn như hiện nay, mình thấy nhiều bạn không phân biệt được khái niệm SME và Start-up (ngay cả mình cũng thế).

Mọi người giúp mình làm rõ 2 khái niệm này với.

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Sự khác nhau giữa SME và Startup

 • Mục tiêu kinh doanh: 

Công ty Startup là công ty nhỏ nhưng có tầm nhìn lớn, và là mô hình có thể tác động lớn đến thị trường hiện tại. Họ có thể tạo nên một công ty lớn và hoàn toàn mới. 

SME là những tổ chức có cấu trúc theo mô hình đã có sẵn trên thị trường. Những công ty SME hoạt động dựa trên nhu cầu và số lượng khách hàng. 

 • Lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh của các công ty Startup dựa trên ý tưởng. Ý tưởng độc đáo, mang tính đột phá thì công ty nhỏ có thể mang lại sự phát triển thần kỳ. Các công ty startup có thể không thể mang lại lợi nhuận trong nhiều năm đầu, các sản phẩm của họ có thể không đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện tại. Tuy nhiên, các sản phẩm của họ phải nhanh chóng chiếm đầu thị trường và thực sự mang lại giá trị cho người dùng. 

Trái ngược, các công ty SME kinh doanh dựa trên mô hình đã có sẵn, họ có thể mang lại lợi nhuận ở ngay năm đầu tiên. Những công ty này kinh doanh dựa trên nhu cầu của thị trường. 

 • Khả năng quy trình hóa

Startup thường chú ý đến khả năng quy trình hóa các công việc trong bộ máy vận hành để có thể chuyển giao được cho nhiều người, mang tính chất có thể chuyển giao, chuyển nhượng mô hình. 

Còn SME thực hiện việc chuyển giao một cách bí mật, không chuyển giao, tập trung phát triển mô hình, dịch vụ. 

 • Chủ sở hữu

Các công ty SME thường là các công ty gia đình, ít huy động vốn từ bên ngoài. Chủ yếu là họ tự vốn ra bên ngoài. Khác với SME, Startup thường chia sẻ cổ phần với các nhà đầu tư để đổi lại nguồn tài trợ. 

https://cdn.noron.vn/2022/08/17/1573177986703-doanh-nghiep-nho-va-vua-sme-3-1660671313.png
 • Nguồn tài trợ và tính kiểm soát

Các công ty khởi nghiệp phải chứng minh rằng mô hình kinh doanh của họ là khả thi và làm được điều này họ phải cần vốn. Các công ty khởi nghiệp thường có nguồn vốn eo hẹp và những người sáng lập không có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành doanh nghiệp. 

Khi công ty khởi nghiệp bắt đầu có những dấu hiệu phát triển, nó sẽ được nhận những khoản tài trợ từ nhà đầu tư thiên thần hoặc nhà đầu tư mạo hiểm. Những người sẽ mua lại cổ phần của công ty bằng những khoản đầu tư của họ. Trong một khoản thời gian, quyền kiểm soát của người sáng lập sẽ giảm dần và họ chuyển sang một ý tưởng kinh doanh khác. 

Đối với SME, trong giai đoạn đầu cũng tương tự như Start. Nhưng trái ngược lại, lợi ích của người sáng lập là giữ lại quyền kiểm soát công ty. Anh ta sẽ tìm nguồn tài chính kinh doanh từ các tổ chức tài chính khác nhau, để phát triển công ty của mình mà không mất quyền kiểm soát. 

 • Yếu tố rủi ro

Đây là một điểm khác biệt lớn giữa hai loại hình này. Các công ty hứa hẹn tiềm năng phát triển to lớn, lợi tức đầu tư cao và hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi mang tính cách mạng. Tuy nhiên, bất kỳ những nhà đầu tư vào công ty Startup sẽ tiềm rất nhiều rủi ro. 

Các công ty vừa và nhỏ không phải là không có rủi ro, nhưng sẽ ít hơn vì họ đi theo mô hình đã có sẵn trên thị trường. Do vậy, chúng sẽ ổn định nhiều hơn so với công ty khởi nghiệp và mang lại thu nhập ổn định và mức rủi ro thấp hơn đáng kể. 

 • Công nghệ

Các công ty khởi nghiệp là những nhà tiên phong theo đúng nghĩa, vì là họ theo đuổi những thứ chưa từng được biết đến trước đây nên đòi hỏi công nghệ phát triển sản xuất cũng mới. Vì vậy, để thành công họ phải phát triển công nghệ tiên 

Còn đối với các doanh nghiệp SME, họ phát triển dựa trên mô hình kinh doanh đã có sẵn, công nghệ phát triển sản phẩm cũng đã tồn tại trên thị trường. Do đó, họ có thể làm với công nghệ thông thường và chỉ nâng cấp về trang bị nếu muốn hiệu quả tốt hơn để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

Trả lời

Sự khác nhau giữa SME và Startup

 • Mục tiêu kinh doanh: 

Công ty Startup là công ty nhỏ nhưng có tầm nhìn lớn, và là mô hình có thể tác động lớn đến thị trường hiện tại. Họ có thể tạo nên một công ty lớn và hoàn toàn mới. 

SME là những tổ chức có cấu trúc theo mô hình đã có sẵn trên thị trường. Những công ty SME hoạt động dựa trên nhu cầu và số lượng khách hàng. 

 • Lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh của các công ty Startup dựa trên ý tưởng. Ý tưởng độc đáo, mang tính đột phá thì công ty nhỏ có thể mang lại sự phát triển thần kỳ. Các công ty startup có thể không thể mang lại lợi nhuận trong nhiều năm đầu, các sản phẩm của họ có thể không đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện tại. Tuy nhiên, các sản phẩm của họ phải nhanh chóng chiếm đầu thị trường và thực sự mang lại giá trị cho người dùng. 

Trái ngược, các công ty SME kinh doanh dựa trên mô hình đã có sẵn, họ có thể mang lại lợi nhuận ở ngay năm đầu tiên. Những công ty này kinh doanh dựa trên nhu cầu của thị trường. 

 • Khả năng quy trình hóa

Startup thường chú ý đến khả năng quy trình hóa các công việc trong bộ máy vận hành để có thể chuyển giao được cho nhiều người, mang tính chất có thể chuyển giao, chuyển nhượng mô hình. 

Còn SME thực hiện việc chuyển giao một cách bí mật, không chuyển giao, tập trung phát triển mô hình, dịch vụ. 

 • Chủ sở hữu

Các công ty SME thường là các công ty gia đình, ít huy động vốn từ bên ngoài. Chủ yếu là họ tự vốn ra bên ngoài. Khác với SME, Startup thường chia sẻ cổ phần với các nhà đầu tư để đổi lại nguồn tài trợ. 

https://cdn.noron.vn/2022/08/17/1573177986703-doanh-nghiep-nho-va-vua-sme-3-1660671313.png
 • Nguồn tài trợ và tính kiểm soát

Các công ty khởi nghiệp phải chứng minh rằng mô hình kinh doanh của họ là khả thi và làm được điều này họ phải cần vốn. Các công ty khởi nghiệp thường có nguồn vốn eo hẹp và những người sáng lập không có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành doanh nghiệp. 

Khi công ty khởi nghiệp bắt đầu có những dấu hiệu phát triển, nó sẽ được nhận những khoản tài trợ từ nhà đầu tư thiên thần hoặc nhà đầu tư mạo hiểm. Những người sẽ mua lại cổ phần của công ty bằng những khoản đầu tư của họ. Trong một khoản thời gian, quyền kiểm soát của người sáng lập sẽ giảm dần và họ chuyển sang một ý tưởng kinh doanh khác. 

Đối với SME, trong giai đoạn đầu cũng tương tự như Start. Nhưng trái ngược lại, lợi ích của người sáng lập là giữ lại quyền kiểm soát công ty. Anh ta sẽ tìm nguồn tài chính kinh doanh từ các tổ chức tài chính khác nhau, để phát triển công ty của mình mà không mất quyền kiểm soát. 

 • Yếu tố rủi ro

Đây là một điểm khác biệt lớn giữa hai loại hình này. Các công ty hứa hẹn tiềm năng phát triển to lớn, lợi tức đầu tư cao và hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi mang tính cách mạng. Tuy nhiên, bất kỳ những nhà đầu tư vào công ty Startup sẽ tiềm rất nhiều rủi ro. 

Các công ty vừa và nhỏ không phải là không có rủi ro, nhưng sẽ ít hơn vì họ đi theo mô hình đã có sẵn trên thị trường. Do vậy, chúng sẽ ổn định nhiều hơn so với công ty khởi nghiệp và mang lại thu nhập ổn định và mức rủi ro thấp hơn đáng kể. 

 • Công nghệ

Các công ty khởi nghiệp là những nhà tiên phong theo đúng nghĩa, vì là họ theo đuổi những thứ chưa từng được biết đến trước đây nên đòi hỏi công nghệ phát triển sản xuất cũng mới. Vì vậy, để thành công họ phải phát triển công nghệ tiên 

Còn đối với các doanh nghiệp SME, họ phát triển dựa trên mô hình kinh doanh đã có sẵn, công nghệ phát triển sản phẩm cũng đã tồn tại trên thị trường. Do đó, họ có thể làm với công nghệ thông thường và chỉ nâng cấp về trang bị nếu muốn hiệu quả tốt hơn để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

Khác nhau ở thị trường.

SME là "small and medium enterprise", họ gia nhập thị trường đã có sẵn và lợi dụng các lợi thế của quy mô nhỏ để cải tiến sản phẩm, dịch vụ nhanh, hoặc tấn công thị trường ngách.

Start-up là đem tới những ý tưởng hoàn toàn mới, để tạo nên một thị trường hoàn toàn mới.

SME là mở cửa hàng phở, Startup là xây dựng thương hiệu phở (chuỗi). SME nhắm vào 1 sản phẩm đã biết, tập khách hàng có sẵn, thị trường có sẵn, để nhanh chóng tạo lợi nhuận, ít rủi ro hơn nhưng cũng ít lợi nhuận hơn. Startup tìm kiếm và xây dựng thị trường mới, sản phẩm mới, nhu cầu mới, có độ rủi ro cao hơn hẳn, nhưng tiềm năng phát triển và khả năng mở rộng rất lớn.

" SME là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, phát triển theo tuyến tính, phải có lãi ngày từ đầu. Nó có hệ thống quản trị chặt chẽ, cung cấp sp/ dịch vụ cạnh tranh và phải đảm bảo lợi nhuận ngay từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động.

Start up là doanh nghiệp phát triển theo hàm mũ. Chú trọng vào chứng minh mô hình kinh doanh và thâu tóm người dùng trong thời gian đầu hơn là có lãi."

Bạn có thể xem kĩ hơn ở phần trả lời của @Nhật Lan trong post tại đây