Không có biển đảo , đại dương thì trái đất như nào ?

  Từ khóa: tinh hoa việt nam
  Sẽ chết vì không có nước uống

  Trả lời

  Sẽ chết vì không có nước uống
  Theo mình thì nếu không có biển, đại dương,... nói chung là NƯỚC thì sẽ không có sự sống trên Hành tinh này. Vì hầu như đa số sự sống, các nền văn minh đều xuất hiện sớm nhất theo dọc các con sông lớn trên thế giới.
  Thì trái đất chỉ có đất liền