Không tham gia CLB ở trường đại học có phải là 1 điểm yếu không?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

tham gia clb

,

điểm yếu

,

kỹ năng mềm

Đương nhiên là không nếu em biết cách phát triển bản thân ở những môi trường không phải CLB. Không tham gia CLB thì quỹ thời gian nhiều hơn, tập trung học hành được hơn, phấn đấu GPA cao aim học bổng, thỉnh thoảng tham gia một vài hoạt động tình nguyện hiến máu kiếm điểm rèn luyện, rèn luyện bản thân không thì có thể đăng kí tham gia những tổ chức ngoài trường đại học. Mục đích của việc vào CLB là học thêm kĩ năng mềm, kết thêm được với nhiều bạn - những điều mà em hoàn toàn có thể đạt được khi tham gia tổ chức bên ngoài, đi làm thêm để lấy kinh nghiệm từ sớm... Điều quan trọng là em nên chọn 1 điều gì đó để thực sự làm và trau dồi bản thân. CLB chỉ là 1 lựa chọn trong vô vàn lựa chọn em có thể thử để khám phá và phát triển bản thân, đừng quá đặt nặng vấn đề tham gia hay không tham gia CLB nhé

Trả lời

Đương nhiên là không nếu em biết cách phát triển bản thân ở những môi trường không phải CLB. Không tham gia CLB thì quỹ thời gian nhiều hơn, tập trung học hành được hơn, phấn đấu GPA cao aim học bổng, thỉnh thoảng tham gia một vài hoạt động tình nguyện hiến máu kiếm điểm rèn luyện, rèn luyện bản thân không thì có thể đăng kí tham gia những tổ chức ngoài trường đại học. Mục đích của việc vào CLB là học thêm kĩ năng mềm, kết thêm được với nhiều bạn - những điều mà em hoàn toàn có thể đạt được khi tham gia tổ chức bên ngoài, đi làm thêm để lấy kinh nghiệm từ sớm... Điều quan trọng là em nên chọn 1 điều gì đó để thực sự làm và trau dồi bản thân. CLB chỉ là 1 lựa chọn trong vô vàn lựa chọn em có thể thử để khám phá và phát triển bản thân, đừng quá đặt nặng vấn đề tham gia hay không tham gia CLB nhé