Tại sao con người sợ những con vật bé hơn chính mình?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Theo nghiên cứu thì chứng sợ động vật hay gặp nhất trong các chứng ám ảnh cụ thể.

Nguyên nhân chính xác của chứng sợ động vật chưa được rõ ràng. Tuy nhiên, có thể một số yếu tố góp phần vào sự phát triển của chứng bệnh này, bao gồm:

  • Những trải nghiệm tiêu cực: Có một trải nghiệm tiêu cực với một con vật có thể khiến bạn sợ hãi nó.

  • Sợ do hành vi học được: Chúng ta cũng có thể học cách sợ động vật từ những người gần gũi với chúng ta, chẳng hạn như cha mẹ hoặc anh chị em. Ví dụ, nếu cha mẹ bạn sợ nhện, bạn cũng có thể học cách sợ nhện như cha mẹ.

  • Yếu tố di truyền:Tình trạng này có thể di truyền và đóng một vai trò khác trong các chứng ám ảnh sợ hãi cụ thể.

Có khá nhiều lý do đơn giản ví dụ trông những con vật đó xấu, trông nó bẩn và có thể mình sợ chỉ vì mình sợ vậy thôi. Nên là dù nó có to hay nhỏ hơn con người thì cũng vẫn tạo ra sự lo lắng, nỗi sợ hãi khó lý giải. Có kha khá người sợ nhện, gián, chuột đấy thôi

Trả lời

Theo nghiên cứu thì chứng sợ động vật hay gặp nhất trong các chứng ám ảnh cụ thể.

Nguyên nhân chính xác của chứng sợ động vật chưa được rõ ràng. Tuy nhiên, có thể một số yếu tố góp phần vào sự phát triển của chứng bệnh này, bao gồm:

  • Những trải nghiệm tiêu cực: Có một trải nghiệm tiêu cực với một con vật có thể khiến bạn sợ hãi nó.

  • Sợ do hành vi học được: Chúng ta cũng có thể học cách sợ động vật từ những người gần gũi với chúng ta, chẳng hạn như cha mẹ hoặc anh chị em. Ví dụ, nếu cha mẹ bạn sợ nhện, bạn cũng có thể học cách sợ nhện như cha mẹ.

  • Yếu tố di truyền:Tình trạng này có thể di truyền và đóng một vai trò khác trong các chứng ám ảnh sợ hãi cụ thể.

Có khá nhiều lý do đơn giản ví dụ trông những con vật đó xấu, trông nó bẩn và có thể mình sợ chỉ vì mình sợ vậy thôi. Nên là dù nó có to hay nhỏ hơn con người thì cũng vẫn tạo ra sự lo lắng, nỗi sợ hãi khó lý giải. Có kha khá người sợ nhện, gián, chuột đấy thôi