Có nên apply lên những vị trí cao trong CLB ở trường đại học?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

câu lạc bộ

,

kỹ năng mềm

Theo mình là nếu bạn có thể làm chủ thời gian của mình thực sự tốt thì apply lên những vị trí cao ở trong CLB của trường đại học cũng là 1 cách để rèn luyện và phát triển bản thân.

Để apply lên những vị trí cao hơn, bạn sẽ phải chuẩn bị 1 bản đề án nhận xét, đánh giá về hoạt động của CLB từ lúc bạn bắt đầu vào, chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và những tồn tại cần hạn chế. Bản đề án sẽ thể hiện bạn có thực sự tâm huyết với CLB và mong muốn góp sức mình phát triển CLB mình lớn mạnh hơn hay không. Mình nghĩ thông qua bản đề án cũng sẽ thể hiện được sự trách nhiệm, tận tâm của bản thân mình khi tham gia CLB, vì khi thực sự trách nhiệm, nhiệt tình, bạn sẽ hiểu rất rõ CLB của bạn và cho ra 1 bản đề án có giá trị.

Bên cạnh đó, khi giữ những vị trí trong CLB đồng nghĩa với việc khối lượng công việc dành cho bạn sẽ rất lớn. Có thể nói là CLB như 1 tổ chức thu nhỏ và bạn là người đứng đầu tổ chức ấy. Nhiệm vụ của bạn là điều hành CLB và đề ra những phương án để phát triển CLB, đồng thời phải có khả năng đối ngoại tốt để giữ vững và phát triển tốt hơn những quan hệ với các nhà tài trợ, với thầy cô trong trường, với các CLB khác. Làm ở vị trí cao còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ và có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những dự án của trường. Nếu bạn làm tốt mình tin chắc chắn bạn là người có năng lực, và trong thời gian đảm nhận vị trí cao bạn nhất định sẽ học được thêm rất nhiều kĩ năng quan trọng và có ích cho bạn phục vụ không chỉ cho công việc sau này mà cho cả những việc xảy ra bên ngoài cuộc sống. Để làm tốt được thực sự rất khó, nếu bạn làm được chắc chắn khi nhìn lại bạn sẽ không bao giờ hối hận vì đã apply lên. So sánh bản thân ở thời điểm trước khi điều hành CLB và sau khi hết nhiệm kỳ, mình tin bạn sẽ thấy bản thân sẽ có sự khác biệt theo hướng tích cực rất rõ rệt. Đây cũng là 1 điểm cộng trong CV của bạn

Bạn cần xác định rõ bản thân có thực sự đủ tâm huyết với CLB hay không, nếu đảm nhận vị trí mới thì có đủ tự tin để điều hành tốt CLB cũng như các nhân sự bên dưới hay không, đừng nhận việc rồi xong lại bỏ bê, người đứng đầu không tốt thì tổ chức sẽ không thể tốt được. Quan trọng nhất là bạn phải sắp xếp được thời gian khoa học, đừng vì quá bận việc CLB mà bỏ bê việc học trên trường hay là bận đến nỗi bỏ bê cả bản thân.

Trả lời

Theo mình là nếu bạn có thể làm chủ thời gian của mình thực sự tốt thì apply lên những vị trí cao ở trong CLB của trường đại học cũng là 1 cách để rèn luyện và phát triển bản thân.

Để apply lên những vị trí cao hơn, bạn sẽ phải chuẩn bị 1 bản đề án nhận xét, đánh giá về hoạt động của CLB từ lúc bạn bắt đầu vào, chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và những tồn tại cần hạn chế. Bản đề án sẽ thể hiện bạn có thực sự tâm huyết với CLB và mong muốn góp sức mình phát triển CLB mình lớn mạnh hơn hay không. Mình nghĩ thông qua bản đề án cũng sẽ thể hiện được sự trách nhiệm, tận tâm của bản thân mình khi tham gia CLB, vì khi thực sự trách nhiệm, nhiệt tình, bạn sẽ hiểu rất rõ CLB của bạn và cho ra 1 bản đề án có giá trị.

Bên cạnh đó, khi giữ những vị trí trong CLB đồng nghĩa với việc khối lượng công việc dành cho bạn sẽ rất lớn. Có thể nói là CLB như 1 tổ chức thu nhỏ và bạn là người đứng đầu tổ chức ấy. Nhiệm vụ của bạn là điều hành CLB và đề ra những phương án để phát triển CLB, đồng thời phải có khả năng đối ngoại tốt để giữ vững và phát triển tốt hơn những quan hệ với các nhà tài trợ, với thầy cô trong trường, với các CLB khác. Làm ở vị trí cao còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ và có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những dự án của trường. Nếu bạn làm tốt mình tin chắc chắn bạn là người có năng lực, và trong thời gian đảm nhận vị trí cao bạn nhất định sẽ học được thêm rất nhiều kĩ năng quan trọng và có ích cho bạn phục vụ không chỉ cho công việc sau này mà cho cả những việc xảy ra bên ngoài cuộc sống. Để làm tốt được thực sự rất khó, nếu bạn làm được chắc chắn khi nhìn lại bạn sẽ không bao giờ hối hận vì đã apply lên. So sánh bản thân ở thời điểm trước khi điều hành CLB và sau khi hết nhiệm kỳ, mình tin bạn sẽ thấy bản thân sẽ có sự khác biệt theo hướng tích cực rất rõ rệt. Đây cũng là 1 điểm cộng trong CV của bạn

Bạn cần xác định rõ bản thân có thực sự đủ tâm huyết với CLB hay không, nếu đảm nhận vị trí mới thì có đủ tự tin để điều hành tốt CLB cũng như các nhân sự bên dưới hay không, đừng nhận việc rồi xong lại bỏ bê, người đứng đầu không tốt thì tổ chức sẽ không thể tốt được. Quan trọng nhất là bạn phải sắp xếp được thời gian khoa học, đừng vì quá bận việc CLB mà bỏ bê việc học trên trường hay là bận đến nỗi bỏ bê cả bản thân.