Kiếm tiền trên ứng dụng?

  1. Công nghệ thông tin

Cách sử dụng cho ứng dụng binomo
Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Ban đầu Binomo có cho tạo tài khoản demo chơi thử thì phải á bạn. (Lâu rồi mình cũng không vào)

Nhưng mà nếu chơi thật thì bạn nên Kiếm cho mình một chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm để chơi Binomo nhé. Người mới nên đừng tự chơi một mình để rồi mất tiền oan nhé. Cái này mình nghĩ nó lên xuống giống thị trường chứng khoán. Người tư vấn phải thật đáng tin cậy nhé. Thân !

Trả lời

Ban đầu Binomo có cho tạo tài khoản demo chơi thử thì phải á bạn. (Lâu rồi mình cũng không vào)

Nhưng mà nếu chơi thật thì bạn nên Kiếm cho mình một chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm để chơi Binomo nhé. Người mới nên đừng tự chơi một mình để rồi mất tiền oan nhé. Cái này mình nghĩ nó lên xuống giống thị trường chứng khoán. Người tư vấn phải thật đáng tin cậy nhé. Thân !