Kiểu người nào mà bạn luôn tránh gặp phải?

Đối với mình thì đó là kiểu người giả dối, hay bao biện để che đi những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Kiểu người không trung thực như vậy khiến mình không thể nào tin họ thêm một lần nữa. Mình còn rất ngại tiếp xúc với những kiểu người luôn suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng chỉ thấy mặt tối của mọi vấn đề và luôn đắm chìm trong nó mà không chịu đứng dậy đi tìm cách giải quyết cho mình

Còn bạn, bạn sợ phải gặp kiểu người như thế nào nhất?


Từ khóa: phong cách sống, Phong cách sống
  1. Kieu giả tạo, không chân thành , không đáng tin, mình sẽ giữ khoảng cách
  2. kiểu người trốn tránh trách nhiệm, thích đổ lỗi cho người khác là kiểu mình không muốn làm việc hay hợp tác cùng
  3. kieu ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, đặt lợi ích của mình lên trên hết mình thường thể hiện ghét ra mặt

Trả lời

  1. Kieu giả tạo, không chân thành , không đáng tin, mình sẽ giữ khoảng cách
  2. kiểu người trốn tránh trách nhiệm, thích đổ lỗi cho người khác là kiểu mình không muốn làm việc hay hợp tác cùng
  3. kieu ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, đặt lợi ích của mình lên trên hết mình thường thể hiện ghét ra mặt