Kỹ năng đặt câu hỏi trong công tác xã hội là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Kỹ năng đặt câu hỏi là một kỹ năng rất cần thiết đối với nhân viên xã hội, đặt câu hỏi để: Thu thập những thông tin về vấn đề của thân chủ; Để thân chủ hiểu rõ về vấn đề của mình; Tìm hiểu những cảm xúc, hành vi của thân chủ; Phá vỡ sự im lặng hay tình huống khó khăn; Hướng dẫn, gợi ý cho thân chủ Có hai loại câu hỏi thường được sử dụng đó là câu hỏi đóng và câu hỏi mở: mục đích của câu hỏi này là để giúp cho việc thu thập thông tin có giới hạn từ phía người trả lời; Xác định lại thông tin và có tính chuyên biệt, không mở rộng cho nhiều vấn đề. Câu hỏi đóng thường có hiệu quả khi làm việc với người hạn chế về tư duy và ngôn ngữ. Câu hỏi mở là loại câu hỏi mà thân chủ có thể có nhiều lựa chọn trong việc trả lời. Giúp thân chủ diễn giải ý nghĩ, tâm tình, dành phần chủ động cho thân chủ; Kỹ năng đặt câu hỏi là một kỹ năng rất cần thiết đối với nhân viên xã hội,
Trả lời
Kỹ năng đặt câu hỏi là một kỹ năng rất cần thiết đối với nhân viên xã hội, đặt câu hỏi để: Thu thập những thông tin về vấn đề của thân chủ; Để thân chủ hiểu rõ về vấn đề của mình; Tìm hiểu những cảm xúc, hành vi của thân chủ; Phá vỡ sự im lặng hay tình huống khó khăn; Hướng dẫn, gợi ý cho thân chủ Có hai loại câu hỏi thường được sử dụng đó là câu hỏi đóng và câu hỏi mở: mục đích của câu hỏi này là để giúp cho việc thu thập thông tin có giới hạn từ phía người trả lời; Xác định lại thông tin và có tính chuyên biệt, không mở rộng cho nhiều vấn đề. Câu hỏi đóng thường có hiệu quả khi làm việc với người hạn chế về tư duy và ngôn ngữ. Câu hỏi mở là loại câu hỏi mà thân chủ có thể có nhiều lựa chọn trong việc trả lời. Giúp thân chủ diễn giải ý nghĩ, tâm tình, dành phần chủ động cho thân chủ; Kỹ năng đặt câu hỏi là một kỹ năng rất cần thiết đối với nhân viên xã hội,