Làm cách nào để có thể ổn định tài chính của bạn?

  1. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

tài chính cá nhân

,

quản lý tài chính

,

quản lý tài chính cá nhân

,

đầu tư & tài chính

Thế nào là ổn định tài chính?

1. Bạn có thể hiểu ổn định tài chính là đủ cho những chi phí hiện tại của bạn.

2. Bạn cũng có thể tiếp cận theo hướng đủ cho những chi phí hiện tại và tương lai của bạn.

3. Hoặc ổn định là đủ cho cả bạn và gia đình ở hiện tại và tương lai.

Với mình, mình chọn cái số 3, tức ổn cho bản thân, cho gia đình nhỏ của mình, và gia đình cả 2 bên. Lúc này, theo nguyên tắc Rõ Chi mình định ra:

1. Mức chi phí cơ bản của bản thân

2. Mức chi phí cơ bản của vợ chồng

3. Mức tối thiểu cần hỗ trợ cho gia đình 2 bên

4. Mức để mình bảo vệ tài chính khi có cú sốc tài chính xảy ra do mất mát tài sản, thiệt hại đầu tư, sức khỏe,...

5. Mức để mình đạt được các mục tiêu về nhà cửa, xe cộ, con cái học tập, thiện nguyện, ...

6. Mức để mình có thể thụ hưởng cuộc sống với giải trí, du lịch, sách, ...

Rõ Chi rồi và có thời gian cho từng cái rồi thì mình mới quay lại xem hiện trạng Thu của mình để Đa Thu làm sao đạt được các mục tiêu trên.

Mỗi giai đoạn mỗi khác nên cái gọi là ổn cũng sẽ khác nhưng nhìn chung sẽ theo hướng Rõ Chi rồi Đa Thu nhưng trên. Quá trình ấy, mình có kế hoạch chi tiêu, có tiết kiệm và đầu tư, có nói chuyện về tiền bạc với gia đình, có truyền lại cho con cái tư duy và các kỹ năng về tài chính.

Một số chia sẻ như thế cho câu hỏi của bạn.

Trả lời

Thế nào là ổn định tài chính?

1. Bạn có thể hiểu ổn định tài chính là đủ cho những chi phí hiện tại của bạn.

2. Bạn cũng có thể tiếp cận theo hướng đủ cho những chi phí hiện tại và tương lai của bạn.

3. Hoặc ổn định là đủ cho cả bạn và gia đình ở hiện tại và tương lai.

Với mình, mình chọn cái số 3, tức ổn cho bản thân, cho gia đình nhỏ của mình, và gia đình cả 2 bên. Lúc này, theo nguyên tắc Rõ Chi mình định ra:

1. Mức chi phí cơ bản của bản thân

2. Mức chi phí cơ bản của vợ chồng

3. Mức tối thiểu cần hỗ trợ cho gia đình 2 bên

4. Mức để mình bảo vệ tài chính khi có cú sốc tài chính xảy ra do mất mát tài sản, thiệt hại đầu tư, sức khỏe,...

5. Mức để mình đạt được các mục tiêu về nhà cửa, xe cộ, con cái học tập, thiện nguyện, ...

6. Mức để mình có thể thụ hưởng cuộc sống với giải trí, du lịch, sách, ...

Rõ Chi rồi và có thời gian cho từng cái rồi thì mình mới quay lại xem hiện trạng Thu của mình để Đa Thu làm sao đạt được các mục tiêu trên.

Mỗi giai đoạn mỗi khác nên cái gọi là ổn cũng sẽ khác nhưng nhìn chung sẽ theo hướng Rõ Chi rồi Đa Thu nhưng trên. Quá trình ấy, mình có kế hoạch chi tiêu, có tiết kiệm và đầu tư, có nói chuyện về tiền bạc với gia đình, có truyền lại cho con cái tư duy và các kỹ năng về tài chính.

Một số chia sẻ như thế cho câu hỏi của bạn.

Chi tiêu hợp lý
Lập kế hoạch chỉ tiêu

1.lập kế hoạch chi tiêu :)

2.gia tăng các nguồn thu nhập khác nhau.

3. nâng cao, bổ sung thêm nhiều kiến thức tài chính :)

Chi vào những việc đáng chi và hạn chế những việc không đáng
Tăng thu nhập, giảm chi tiêu :)))))
Chi tiêu 1 cách hợp lý
Lên kế hoạc chi tiêu của 1 tháng

Công việc ổn định, có thể nâng cao thêm công việc để tài chính được tăng nên

Xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lí,tiết kiệm.

...