Lạm dụng tình dục có phải là một vấn nạn trong Quân đội?

  1. Giới tính

Mình không đề cập tới ở đây là quân đội quốc gia nào mà là ngành quân đội nói chung trên toàn thế giới.

Có lẽ không có ngành nào mà cuộc sống "vương quyền" tiêu biểu như ngành quân đội, nơi mệnh lệnh, mong muốn của cấp trên được "phục tùng" tuyệt đối.

Từ khóa: 

giới tính