Làm gì khi trẻ bắt đầu tò mò về giới tính?

  1. Giáo dục

Đến tuổi bắt đầu tò mò, hình như trẻ nhỏ rất muốn tìm hiểu rất nhiều thứ. Và sự lảng tránh hoặc giải thích không hợp lý của người lớn có thể cản trở trẻ tiếp thu những những tri thức giới tính đúng đắn sau này.

Từ khóa: 

giáo dục

Trẻ là những con người và do vậy cũng có bản năng tình dục. Điều khó khăn đối với các cha mẹ là kiến thức về nó một cách phù hợp với trẻ, và khó khăn đối với trẻ là khi chúng nghĩ về chuyện cha mẹ chúng có hoạt động tình dục. Ngay cả khi trẻ tò mò về cơ thể của mình cái gì là lành mạnh và cái gì là bình thường cũng có thể làm chúng lúng túng. Vì thế người lớn cần có những giải thích hợp lý và phù hợp với lứa tuổi cũng như sự hiểu biết của trẻ ở lứa tuổi đó.

Trả lời

Trẻ là những con người và do vậy cũng có bản năng tình dục. Điều khó khăn đối với các cha mẹ là kiến thức về nó một cách phù hợp với trẻ, và khó khăn đối với trẻ là khi chúng nghĩ về chuyện cha mẹ chúng có hoạt động tình dục. Ngay cả khi trẻ tò mò về cơ thể của mình cái gì là lành mạnh và cái gì là bình thường cũng có thể làm chúng lúng túng. Vì thế người lớn cần có những giải thích hợp lý và phù hợp với lứa tuổi cũng như sự hiểu biết của trẻ ở lứa tuổi đó.