Trẻ bị bạo hành, xâm hại: Báo cơ quan nào?

  1. Giáo dục

Gần đây có rất nhiều vụ bạo hành, xâm hại trẻ em diễn ra khắp nơi. Và không phải công dân nào cũng biết và hiểu rõ về các cơ quan chức năng để có thể báo cáo tình hình ngay lúc đó.

Từ khóa: 

giáo dục

Bạn có thể tham khảo ở đây nhé!

Trả lời

Bạn có thể tham khảo ở đây nhé!