Làm sao để cai nghiện Shopee?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Đã ai cai nghiện được shopee chưa vậy, chỉ mình cách với :(((

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Mua nhiều vào, cái gì thích thì mua, mua làm sao cho hết tiền luôn. Khi hết tiền thì hết nghiện thôi.

Trả lời

Mua nhiều vào, cái gì thích thì mua, mua làm sao cho hết tiền luôn. Khi hết tiền thì hết nghiện thôi.

Xoá app thôi chứ còn cách nào :)))