Làm sao để Đời nó chán mình?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Mặt dày, lì đòn, trở thành cái bao cát cho nó quật chán chê mê mỏi rồi nó tự chán

Trả lời

Mặt dày, lì đòn, trở thành cái bao cát cho nó quật chán chê mê mỏi rồi nó tự chán