Con gái đánh lộn như thế nào?

  1. Giới tính

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

giới tính

,

tâm sự cuộc sống

Có 2 3 hôm mình chứng kiến 1 sự kiện lạ lùng đó là 1 bày chim sẻ bay xuống đất gồm 7 8 con và 2 con bay vào quýnh nhau còn 5 6 con còn lại thì đứng xung quanh hò hét :))) và đây là câu trả lời cho câu hỏi trên...

Trả lời

Có 2 3 hôm mình chứng kiến 1 sự kiện lạ lùng đó là 1 bày chim sẻ bay xuống đất gồm 7 8 con và 2 con bay vào quýnh nhau còn 5 6 con còn lại thì đứng xung quanh hò hét :))) và đây là câu trả lời cho câu hỏi trên...

Giống mấy clip đánh ghen ấy. Giựt tóc, tát? mà cũng tùy thôi cũng có bạn đánh đấm như con trai mà