Làm sao để giữ khoảng cách được với bạn thân trong khi mình có tình cảm trên mức bạn bè?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Bạn phải thổ lộ với người đối diện để bạn với họ biết, để tâm sự với nhau và cũng từ đó mà biết giữ khoảng cách để giữ mức quan hệ bạn bè. Hãy mạn dạn lên nhé, chúc bạn thành công

Trả lời

Bạn phải thổ lộ với người đối diện để bạn với họ biết, để tâm sự với nhau và cũng từ đó mà biết giữ khoảng cách để giữ mức quan hệ bạn bè. Hãy mạn dạn lên nhé, chúc bạn thành công