Làm sao để không bị đào thải khỏi xã hội ?

Từ khóa: Kỹ năng mềm
Phải giỏi và thật giỏi

Trả lời

Phải giỏi và thật giỏi
Xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi con người cũng phải phát triển để bắt kịp xã hội muốn không bị đào thải khỏi xã hội thì phải tự hoàn thiện bản thân để phát triển
Ở đâu thì tôi không biết chứ ở việt nam thì đừng đi ngược lại với số đông :)
Có kỹ năng sống