Làm sao để người khác ko thích mình nữa?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Có ng thích thì càng tốt và thêm bạn bớt thù chứ sao. Mà Thích với yêu là khác nhau nhé. Nếu ko muốn người ta thích tìm hãy lý do làm xấu họ trước đám đông.
Trả lời
Có ng thích thì càng tốt và thêm bạn bớt thù chứ sao. Mà Thích với yêu là khác nhau nhé. Nếu ko muốn người ta thích tìm hãy lý do làm xấu họ trước đám đông.