Làm sao để nhận ra những mối quan hệ độc hại ở quanh mình?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Nhiều khi chính những mqh với bạn bè thân thiết hay thậm chí gia đình lại độc hại và ảnh hưởng tiêu cực đến mình, mà vì tình nghĩa nên cứ hay nhắm mắt làm ngơ hoặc ko nhận ra đc. Có cách gì để biết 1 mqh là độc hại với mình ko?

Từ khóa: 

mối quan hệ

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Nếu bạn thấy mình trở nên tệ hại hơn trong mối quan hệ, có thể là cảm thấy ghét bỏ, chán nản, nghi ngờ, không sống thật với chính mình, cố gắng tự mình làm mọi thứ, cố gắng chiến thắng...thì đó là dấu hiệu mối quan hệ trở nên độc hại. Trong trường hợp đó bạn nên quan sát bản thân và có điều chỉnh phù hợp nhất.
Trả lời
Nếu bạn thấy mình trở nên tệ hại hơn trong mối quan hệ, có thể là cảm thấy ghét bỏ, chán nản, nghi ngờ, không sống thật với chính mình, cố gắng tự mình làm mọi thứ, cố gắng chiến thắng...thì đó là dấu hiệu mối quan hệ trở nên độc hại. Trong trường hợp đó bạn nên quan sát bản thân và có điều chỉnh phù hợp nhất.

nếu tinh ý thì sẽ tự bản thân mình nhận ra, nhưng trước hết thì hãy suy nghĩ thật kĩ đã?