Bạn nghĩ gì về việc kết hôn đồng tính sẽ không được ban phước?

  1. Xã hội

  2. Tình yêu

  3. Tôn giáo

Bộ Giáo lý đức tin Vatican (CDF) ra quyết định cấm ban phước cho kết hợp dân sự (hình thức chung sống tương tự như hôn nhân) của người đồng tính. Việc xã hội ngày càng cởi mở và có nhiều người đồng tính công khai có khả năng làm thay đổi được quan điểm và đức tin của Giáo hội trong tương lai không?

Từ khóa: 

xã hội

,

tình yêu

,

tôn giáo

Không biết ai mời mình trả lời, mình đã nhìn thấy câu hỏi này và lướt qua nó rồi. Mình không theo Thiên Chúa Giáo nên cũng không có gì để nghĩ. Bạn mình theo Đạo cũng nhiều, và bọn nó cũng nói rằng không đồng ý với điều này. Đồng tính không sai, và cũng chẳng có gì là trái tự nhiên. Ngoài kia, không chỉ con người mà động vật cũng tồn tại đồng tính, đó là tự nhiên đấy thôi. Mình quen nhiều người trong giới LGBT và họ rất tài giỏi, lịch sự, sống lành mạnh, vui vẻ, họ cũng chẳng quan tâm đến việc có được ban phước hay không. Chúng ta không lựa chọn được giới tính của mình nhưng chúng ta lựa chọn được cách sống. Chỉ như vậy là đủ rồi. 
Trả lời
Không biết ai mời mình trả lời, mình đã nhìn thấy câu hỏi này và lướt qua nó rồi. Mình không theo Thiên Chúa Giáo nên cũng không có gì để nghĩ. Bạn mình theo Đạo cũng nhiều, và bọn nó cũng nói rằng không đồng ý với điều này. Đồng tính không sai, và cũng chẳng có gì là trái tự nhiên. Ngoài kia, không chỉ con người mà động vật cũng tồn tại đồng tính, đó là tự nhiên đấy thôi. Mình quen nhiều người trong giới LGBT và họ rất tài giỏi, lịch sự, sống lành mạnh, vui vẻ, họ cũng chẳng quan tâm đến việc có được ban phước hay không. Chúng ta không lựa chọn được giới tính của mình nhưng chúng ta lựa chọn được cách sống. Chỉ như vậy là đủ rồi.