Tên Yahoo một thời của bạn là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Tự nhiên hôm nay đọc được bài viết nói về Yahoo, mới nhớ về một thời oanh liệt của mình :v

Tên Yahoo ngày xưa của các bạn là gì vậy?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Nick của bạn là gì? 
Mình thời đó thì có 1 lô nick, từ thật tới ảo. Giờ vẫn còn dùng cái mail Yahoo đấy :D: quangvinhy*******000@yahoo.com
Trả lời
Nick của bạn là gì? 
Mình thời đó thì có 1 lô nick, từ thật tới ảo. Giờ vẫn còn dùng cái mail Yahoo đấy :D: quangvinhy*******000@yahoo.com